Directori Guru

Direktori Guru

Nama :
Maikel Paul Wally, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris Uncen

Jabatan  : 
Kepala Sekolah

Nama :
Walija, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pend. Ekonomi UT Jayapura

Jabatan  : 
Wakil Kepala Sekolah      Guru Mapel IPS

Nama :
Agustina Pariury, S.Th, S.Pd

Pendidikan :
S1 Theologia Pendidikan IAKO Ambon 2007

Jabatan  : 
Bendahara Sekolah         Guru Mapel IPA & Prakarya

Nama :
Rumondang A. Nababan, SP

Pendidikan :
S1 Pertanian/A-IV Matematika Uncen 1994 – 2003

Jabatan  : 
Guru Mapel Matematika

Nama :
Ayub P. R. K. Bara, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Fisika Uncen 2009

Jabatan  : 
Guru Mapel IPA

Nama :
Marlina M. Rumbiak, S.Pd

Pendidikan :
S1 IPS Uncen

Jabatan  : 
Guru Mapel IPS

Nama :
Bastiana Manggo, S.Pd

Pendidikan :
S1 PJOK Uncen

Jabatan  : 
Guru Mapel PJOK

Nama :
Agustinus Bate’e, S.Pd

Pendidikan :
S1 Pendidikan Fisika Universitas HKBP Nomensen Medan 2012

Jabatan  : 
Guru Mapel Fisika

Nama :
Junita, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Inggris

Nama :
Henni Gress Apaseray, S.Pd

Pendidikan :
S1 Bahasa Indonesia Uncen

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Indonesia

Nama :
Asasius Alua, S.Pd

Pendidikan :
S1 PKn Uncen

Jabatan  : 
Guru Mapel PKn

Nama :
Nova J. Bonay, S.S

Pendidikan :
S1 Bahasa Inggris

Jabatan  : 
Guru Mapel Bahasa Inggris